TỔ CHỨC TRUNG TÂM

* BAN GIÁM ĐỐC

* CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

     - PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

     - PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

     - PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

     - PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

* KHOA LÂM SÀNG:

     - KHOA KHÁM BỆNH

     - KHOA  HỒI SỨC CẤP CỨU

     - KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

     - KHOA NỘI

     - KHOA NHI

    -  KHOA TRUYỀN NHIỄM

    - KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

    - KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

* KHOA CẬN LÂM SÀNG:

     - KHOA DƯỢC  – TTB - VTYT

     - KHOA XÉT NGHIỆM

     - KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

     - KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

* CÁC KHOA Y TẾ DỰ PHÒNG

     - KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ DINH DƯỠNG

     - KHOA KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH VÀ HIV/AIDS

     - KHOA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

* TRẠM Y TẾ :

      - TYT XÃ VĨNH THANH

      - TYT XÃ HƯNG PHÚ

      - TYT XÃ VĨNH PHÚ ĐÔNG

      - TYT XÃ VĨNH PHÚ TÂY

      - TYT TT PHƯỚC LONG

      - TYT XÃ PHƯỚC LONG

      - TYT XÃ PHONG THẠNH TÂY A

      - TYT XÃ PHONG THẠNH TÂY B

* PHÒNG DÂN SỐ