• slide_1_5cff1bcc35
  • slide2_1e420491a4
  • slide_3_1fe5ccbe23
  • p3_10003banner-1-4776_2019525933698
  • p3_mrctbanner-0776_2019525932306
  • p3_10003banner-1-4776_201952593369883
Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu yêu cầu báo giá mua sắm Vật tư y tế và Hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm năm 2024 – 2025 (Phần còn lại và bổ sung)  của Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu

Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu yêu cầu báo giá mua sắm Vật tư y tế và Hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm năm 2024 – 2025 (Phần còn lại và bổ sung) của Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu

Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Vật tư y tế và Hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm năm 2024 – 2025 (Phần còn lại và bổ sung) với nội dung cụ thể như sau:
Bệnh viện Quân dân y tỉnh Bạc Liêu là địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân
asdas