TỔ CHỨC BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y TỈNH BẠC LIÊU

* BAN GIÁM ĐỐC

Giám Đốc

BSCK II. Mã Hồng Anh

Phó Giám Đốc

BSCK I. Võ Văn Trạng

Phó Giám Đốc

BSCK I. Nguyễn Văn Khởi

 

* CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

   - PHÒNG KHTH & VTYT

   - PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

   - PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - TỔ CHỨC CÁN BỘ

   - PHÒNG KHÁM SỨC KHỎE

   - PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

* KHOA:

   - KHOA DƯỢC

   - KHOA KHÁM BỆNH CẤP CỨU

   - KHOA CẬN LÂM SÀNG

   - KHOA Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

   - KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

   - KHOA NGOẠI - SẢN

   - KHOA NỘI NHI NHIỄM

   - KHOA CÁN BỘ

   - LIÊN CHUYÊN KHOA